Vstupte! Vstupte

ROZVRHY HODIN školní rok 2020/21
Třída A,    Třída B,    Třída C,
Třída D,    Třída E,    Třída F,
Třída H.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Ke stažení (ve formátu pdf)

INFORMACE K ZÁPISU
DO 1. ročníku 2021/22

  • Informace k zápisu, náležitosti a termíny.
  • Žádost o odklad povinné školní docházky (ve formátu Word a PDF)
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ve formátu Word a PDF)
  • Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání v Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. (ve formátu PDF)